Minimalismus

9. 10. 2019 | Life Hacking

Je to stále častější pojem. Bavme se nyní o minimalismu nikoliv takovém, jaký si představí hudební skladatelé či architekti, ale jak ho znají lidé optimalizující nejen své materiální žití na nutné minimum.

Duševní life hacking – knihy měnící pohled

8. 10. 2019 | Life Hacking

Termín life hacking je známý už z minulého století, kdy jím programátoři označovali triky zjednodušující práci. Postupně se rozšířil a dnes zahrnuje vše, co usnadňuje každodenní život. Snad nebude nikdo proti, když budu tak nazývat i triky zlepšující naše myšlenkové procesy. Nelze totiž pochybovat o tom, že způsob, jakým o věcech uvažujeme, přímo ovlivňuje naše každodenní činnosti.

Provozní monitor 8 – síťový WiFi modul


Provozní monitor je schopen fungovat samostatně tak, jak byl popsán v předchozích kapitolách. Měřené údaje se zobrazují na displeji řídící jednotky, překročení hlídaných veličin způsobí poplach a v případě poruchy některého modulu o tom informují chybové zprávy. Mnohem vyššího komfortu ale dosahuje celý systém jeho propojením s webem.

WiFi teploměr s bateriovým napájením

9. 1. 2019 | Elektronika, IoT

Jádrem je známý WiFi čip ESP8266 s integrovaným TCP/IP stackem. Z připojeného senzoru DHT22 přečte každých 5 minut teplotu a vlhkost, změří napětí na baterii, poté se připojí k WiFi a data pošle patřičnému php scriptu na serveru.