Provozní monitor 5 – Modul „bojler, jímka“

Tento modul měří teploty bojleru a výšku hladiny odpadních vod v jímce. Řízen je mikroprocesorem PIC16F628A v pouzdru DIP18 taktovaném na 20MHz.

Měření teplot

Stejně jako při měření teplot kotle, i zde jsou použita dvě digitální teplotní čidla DS18B20. První čidlo měří teplotu v místě topného tělesa bojleru, tedy v místě přívodu studené vody. Poskytuje tak přehled o spotřebě teplé vody pomocí grafu ve webové aplikaci. Druhé teplotní čidlo je umístěno u ručičkového teploměru bojleru, kde snímá teplotu vody na výstupu z bojleru.

DS18B20

Pro zjednodušení komunikace je opět každé čidlo obsluhováno jiným pinem procesoru. Čidla tak není nutné adresovat a v případě potřeby je lze jednoduše vyměnit bez nutnosti zjišťování nové adresy. Parazitní napájení není použito.

Hladina jímky

Měření je prováděno skokově pěti hladinovými spínači pracujícími na principu elektrické vodivosti vody. V jímce jsou v různých výškách umístěny elektrody a signály od nich přivedeny do modulu, kde jsou dále zpracovány. Základní elektroda přivádějící nulový potenciál je umístěna ve výšce 30cm nad dnem jímky. Ve stejné výšce je i první snímající elektroda. Další elektrody jsou v 60, 90, 120 a 150cm. Nejvyšší elektroda (150cm) je těsně pod víkem nádrže, kde snímá přeplnění jímky, která je 100% naplněna již při výšce hladiny 120cm, což je těsně pod vpustí. Elektroda 30cm tak odpovída 25%, elketroda v 60-ti cm značí 50%, 90cm = 75% a 120cm = 100% naplnění jímky.

sonda v jímce

Elektrody jsou vyrobeny z CYKY kabelů. Jednotlivé dráty jsou zkráceny v požadované výšce, oholeny v délce asi 3cm a pro větší odolnost proti korozi pocínovány. V jímce je ještě svisle umístěna novodurová trubka průměru 40mm, do které jsou připravené elektrody vsunuty a v její vrchní části ukotveny.

schéma zapojení

Signály od elektrod jsou přivedeny k jednotlivým hladinovým spínačům, z nichž každý je tvořen jedním spínacím PNP tranzistorem BC327 (T1 ..), emitorovým rezistorem 10k (R13 ..), bázovým rezistorem 4k7 (R11 ..) a odrušovacím kondenzátorem 100n (C11 ..). Rezistor mezi bází a +5V (R12 ..) by byl použit v případě vysokého zarušení. V mém případě zůstává neosazen. Stavu hladinových spínačů odpovídá napěťová úroveň na emitorech tranzistorů, odkud je přivedena k pinům procesoru. Log 0 odpovídá sepnuténu spínači.

Mechanické provedení

Kromě výše popsaného jsou na jednostranné desce plošných spojů rozmístěny ještě obvyklé součástky, tedy krystal s příslušnými kondenzátory, ICSP konektor atd., které snad již není nutné popisovat. DPS je opět umístěna v krabičce Spelsberg TG ABS 1212-6-o. Rozmístění součástek je patrné z následujícího obrázku. Motiv DPS je ke stažení zde.

motiv DPS

namontováno v krabičce

Seznam součástek

OZNAČENÍ POČET NÁZEV TYP
IO1 1 8-bitový mikropočítač (DIP18) PIC16F628A
XT1 1 krystalový oscilátor 20MHz
R5 1 rezistor 270
R2, R3, R4, R11, R14, R17, R20, R23 8 rezistor 4k7
R1, R13, R16, R19, R22, R25 6 rezistor 10k
R12, R15, R18, R21, R24 5 rezistor 1M0
C1, C2 2 elektrolytický kondenzátor 100u/25V
C3 1 keramický kondenzátor 100n
C4, C5 2 keramický kondenzátor 22p
T1 – T5 5 tranzistor (TO92) BC327
LED1 1 LED dioda LED 3mm
reset 1 mikrospínač do DPS
ICSP 1 oboustranný kolík 6 – pin
X1 – X5 5 svorkovnice do DPS trojitá, rozteč 5mm
krabička 1 krabička Spelsberg TG ABS 1212-6-o

Ke stažení

motiv DPS

program asm

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *