Provozní monitor 4 – Modul „kotel, zdroj“

První periferie domovního monitoru, na kterou se dnes podíváme, měří teplotu topného média na vývodu z kotle, na přívodu zpět do kotle a napětí akumulátoru náhradního zdroje.

Jádrem modulu je mikroprocesor PIC16F876A v pouzdru DIP28 taktovaný na 20MHz. Měření teplot zajišťují dvě digitální teplotní čidla DS18B20 ve vodotěsném provedení, z nichž každé je připojeno na jeden pin procesoru.

DS18B20

Tím odpadá nutnost adresování čidel a jejich „učení“ při případné výměně. Čidla jsou napájena trvale. Komunikaci po 1-Wire sběrnici a ovládání teplotních čidel možná popíšu v některém dalším článku. Software procesoru dávám volně ke stažení.

schéma zapojení

Další funkcí je měření napětí akumulátoru. K tomu je využita odbočka v modulu zdroje, který jsem popsal ve druhém dílu. Měřené napětí je od svorkovnice X1 přivedeno do odporového děliče R5, P1 a R6 sloužícího ke kalibraci voltmetru. Rezistory R5 a R6 snižují citlivost trimru P1, který reguluje napětí vstupující do A/D převodníku mikropočítace (pin RA0). Pro zpřesnění A/D převodníku je využit externí referenční zdroj složený z R8 a ZD1, připojený na RA3 (horní reference). Převodník je tak méně náchylný na poklesy napájecího napětí. Propojka J1 u RA2 umožňuje ještě připojit externí spodní referenci. Při kalibraci připojíme multimetr k akumulátoru a otáčením trimru P1 nastavíme hodnotu na displeji řídící jednotky tak, aby odpovídala hodnotě na multimetru.

Zapojení ICSP konektoru je klasické, stejně tak reset tlačítko. Pull-up rezistor R2 je již součástí řídící jednotky, proto zde není osazen. Stejně tak LED dioda ve spojení s R10, která je připravena pro případ potřeby signalizace.

Svorkovnice X2 a X3 je zdvojená pro snadné řetězení sběrnice. X6 je nápájecím místem, kam je přivedeno napětí 5V z modulu zdroje.

Mechanické provedení

Všechny součástky jsou připájeny k jednostranné desce plošných spojů, která je umístěna v krabičce Spelsberg TG ABS 1212-6-o. Rozmístění součástek je patrné z následujícího obrázku. Motiv DPS je ke stažení zde.

motiv DPS

pohled do krabičky

krabička Spelsberg TG ABS 1212-6-o

Seznam součástek

OZNAČENÍ POČET NÁZEV TYP
IO1 1 8-bitový mikropočítač v pouzdru DIP28 PIC16F876A
XT1 1 krystalový oscilátor 20MHz
R1, R3, R4 3 rezistor 4k7
R5 1 rezistor 10k
R6 1 rezistor 2k7
R7, R9 2 rezistor 1k
R8 1 rezistor 560
R10 1 rezistor 270
P1 1 potenciometrický trimr do DPS 2k7
C1 1 keramický kondenzátor 100n
C2 1 elektrolytický kondenzátor 100u/25V
C3, C4 2 keramický kondenzátor 22p
J1 1 propojka Jumper do DPS
ZD1 1 zenerova dioda 3V9
LED1 1 LED dioda LED 3mm
reset 1 mikrospínač do DPS
ICSP 1 oboustranný kolík 6 – pin
X1, X6 2 svorkovnice do DPS dvojitá, rozteč 5mm
X2 – X5 4 svorkovnice do DPS trojitá, rozteč 5mm
krabička 1 krabička Spelsberg TG ABS 1212-6-o

Ke stažení

motiv DPS

program ASM

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *